O MNIE

Jestem specjalistą sprzedaży-praktykiem, trenerem, doradcą biznesowym, mentorem, mówcą motywacyjnym oraz przedsiębiorcą.

Większość mojego życia zawodowego jest związana z handlem. W ciągu 30 lat doświadczeń zawodowych poznałem tajniki nowoczesnych systemów sprzedaży i marketingu w wielu branżach. Systematycznie rozwijałem też swoje umiejętności sprzedażowe i kompetencje menedżerskie – brałem udział w dziesiątkach profesjonalnych szkoleń i kursów z zakresu sprzedaży i zarządzania, setki przeczytanych książek i podręczników z dziedziny psychologii, ekonomii, pedagogiki, zarządzania, sprzedaży i rozwoju osobistego.

W 1993 roku rozpocząłem karierę w branży usług finansowo-ubezpieczeniowych w TU Commercial Union. Przeszedłem całą ścieżkę kariery – intensywnie sprzedawałem programy ubezpieczeniowe, zarządzałem zespołem agentów, byłem trenerem wewnętrznym, mentorem , coachem i mówcą motywacyjnym. Przez okres kilku lat byłem regularnie notowany na liście najlepszych agentów ubezpieczeniowych w Polsce. W ciągu 8 lat intensywnej pracy sprzedałem ponad 1.000 indywidualnych polis na życie.

Ogromnym doświadczeniem był dla mnie udział w tworzeniu sieci sprzedaży CU na Litwie. Pracowałem jako trener i konsultant, następnie jako dyrektor handlowy agencji ubezpieczeniowej.

W latach 2001-2014 jako niezależny trener prowadziłem szkolenia z zakresu sprzedaży i zarządzania sprzedażą w największych firmach ubezpieczeniowych i handlowych oraz bankach na Litwie, Łotwie, w Estonii, Ukrainie, Mołdowie, Kaliningradzie i, oczywiście w Polsce. Na Wschodzie zajęcia prowadziłem w języku rosyjskim. W moich szkoleniach uczestniczyło kilka tysięcy osób, przepracowałem ponad 3.000 godzin szkoleniowych. Wykreowałem dziesiątki świetnych menedżerów i setki liderów sprzedaży.

Niezależnie od działalności szkoleniowo-doradczej nadal zajmuję się sprzedażą – jestem aktywnym przedsiębiorcą i współpracuję z polskimi producentami w zakresie eksportu ich wyrobów do krajów Europy Wschodniej.

Dbam również o stałe podnoszenie swoich kwalifikacji trenerskich i doskonalenie własnych kompetencji zawodowych. Jestem absolwentem Europejskiej Szkoły Trenerów prowadzonej przez Grupę SET.

 

Moja działalność szkoleniowa


Sprzedaż jest dla mnie nie tylko najatrakcyjniejszym zawodem świata, ale też swoistą filozofią i sposobem na życie. Moim mottem w sprzedaży i w działalności szkoleniowej stały się słowa amerykańskiego miliardera Donalda Trumpa:

„Jeśli zajmujesz się biznesem, to musisz nauczyć się sprzedawać.”

W czasie długoletniej działalności handlowej poznałem wszechstronnie problemy, z jakimi codziennie stykają się sprzedawcy. Jako menadżer sprzedaży wielokrotnie obserwowałem wysiłki, frustracje i rozczarowania sprzedawców, szczególnie w początkowym okresie ich kariery. Często osamotnieni w swoich działaniach zawodowych i pozbawieni profesjonalnego wsparcia menedżerskiego uzyskiwali marne rezultaty i walczyli o przetrwanie w tym zawodzie. Wystarczyło jednak parę profesjonalnych szkoleń, aby ci ludzie zaczęli odzyskiwać wiarę w siebie i motywację do działania. Stopniowo osiągali coraz lepsze wyniki sprzedażowe, a ich dochody zaczęły gwałtownie rosnąć. Metamorfozie ulegało również ich nastawienie – jeszcze niedawno zgorzkniali i apatyczni – teraz uśmiechnięci, pewni siebie i zdeterminowani, z entuzjazmem podejmujący nowe wyzwania zawodowe i gotowi sięgać po swoje marzenia.

Sama świadomość, że jako trener miałem osobisty udział w niesamowitym przeobrażeniu wielu handlowców, napawała mnie ogromną radością, dumą i satysfakcją.

Tak więc moje autentyczne pragnienie pomocy ludziom w systematycznym rozwoju umiejętności i kompetencji sprzedażowych stało się moją misją i wyzwaniem. Od 15 lat wykorzystuję dla dobra innych moją wiedzę, umiejętności i ponad trzydziestoletnie doświadczenie w sprzedaży i urzeczywistniam marzenie wielu ludzi – aby pasja stała się pracą, a praca – życiową pasją.

Specjalizuję się w prowadzeniu szkoleń biznesowych dla firm pragnących doskonalić kompetencje zawodowe swoich pracowników i optymalnie wykorzystywać ich potencjał.

Prowadzę treningi i warsztaty z zakresu psychologii sprzedaży, budowania wizerunku, tworzenia dobrych relacji z klientem, metod wywierania wpływu, pozyskiwania nowych klientów, sztuki prezentacji i autoprezentacji, negocjacji cenowych, skutecznego finalizowania sprzedaży, budowania super-lojalności klienta.

Jednym z nadrzędnych celów oraz priorytetem w mojej pracy szkoleniowej oraz jest to, aby profesjonalni sprzedawcy, konsultanci i doradcy dążyli nie tylko do zaspokajania potrzeb i pragnień swoich klientów, ale również zapewniali im poczucie zadowolenia i satysfakcji.

Prowadzę szkolenia zamknięte dla firm oraz indywidualne sesje coachingowe i mentoring z zakresu efektywnej sprzedaży.

Dla firm działających w Europie Wschodniej proponuję szkolenia w języku rosyjskim.

Posiadam wyjątkowe predyspozycje do inspirowania ludzi do aktywnego działania i osiągania coraz lepszych rezultatów. Praktycznie każde moje szkolenie jest nasycone dużą dawką motywacji i entuzjazmu.

Dużym powodzeniem cieszą się moje autorskie programy seminariów motywacyjnych dotyczących m.in. efektywnej strategii osiągania celów, kształtowania osobowości człowieka sukcesu czy radzenia sobie z niepowodzeniem i strachem przed porażką.

Zajęcia prowadzę interaktywnie i bardzo energetycznie. Otwartość i poczucie humoru pomagają mi nawiązywać błyskawicznie przyjacielskie, życzliwe relacje z każdą grupą. Inspiruję i motywuję uczestników warsztatów, wzmacniam ich wiarę w siebie, wyzwalam ogromną kreatywność, optymizm i uśpiony entuzjazm. Udowadniam, że każdy z nas może osiągnąć w życiu wiele, jeśli tylko odkryje i wykorzysta w działaniu swoje wrodzone talenty i olbrzymie możliwości własnego umysłu.

 

Moje wartości


  • Rozwój – to stałe, niekończące się doskonalenie własnych umiejętności zawodowych oraz kształtowanie swoich zachowań i osobowości. Systematyczny rozwój kompetencji gwarantuje pracownikowi osiągnięcie wysokiego poziomu profesjonalizmu oraz realizację jego zawodowych i osobistych celów. Natomiast profesjonalni i zmotywowani sprzedawcy mogą zapewnić swojej firmie dynamiczny wzrost zysku oraz zdobycie dobrej pozycji na niezwykle konkurencyjnym rynku. Gwarantuję moim Klientom, że proponowane przeze mnie projekty szkoleniowo-doradcze staną się dla nich jedną z najkorzystniejszych inwestycji w rozwój i przyszłość ich Firmy
  • Skuteczność – popularna maksyma głosi, że „tobie nie płacą za twoją aktywność, a za twoje rezultaty”. Moje wieloletnie doświadczenie oraz gruntowne przygotowanie merytoryczne pozwoliły mi wypracować nowoczesne metody pracy, które gwarantują wysoką jakość oraz skuteczność oferowanych usług szkoleniowo-doradczych. Uczę, jak działać profesjonalnie i systemowo, a przede wszystkim efektywnie, co ma szczególne znaczenie w sprzedaży. Inspiruję również Uczestników moich szkoleń do kreatywnego poszukiwania nowych możliwości i rozwiązań, konstruktywnego i elastycznego dostosowania się do ciągłych i nieuniknionych zmian, pomagam doskonalić organizację pracy i optymalnie wykorzystywać swój bezcenny czas.
  • Uczciwość – wobec siebie i swoich przekonań, wobec swoich najbliższych i partnerów biznesowych. Uczciwość to żyć zgodnie z zasadą: „Postępuj z każdym tak, jak ty chciałbyś, aby postępowano z tobą”. Uczciwość w biznesie pozwala nam traktować potrzeby i pragnienia swoich Klientów priorytetowo, jako nadrzędny cel w relacjach biznesowych. Uczciwość zapewnia poszanowanie interesu i praw naszych współpracowników, partnerów handlowych i konkurencji. Na moich zajęciach uczę i pokazuję, jak prowadzić etyczny biznes typu „win-win”, osiągać sukces w sprzedaży zachowując jednocześnie szacunek dla innych i poczucie własnej godności.

 

Dlaczego Ja?


Na rynku funkcjonują setki trenerów, doradców i coachów, którzy proponują niezwykle interesujące programy szkoleniowe dla handlowców i menedżerów sprzedaży. Najczęściej są to ludzie młodzi, świetnie wykształceni, często szkoleni przez wybitnych ekspertów w kraju i za granicą. Dlaczego więc ja? W czym jestem lepszy, co mnie wyróżnia, jakie czynniki decydują o mojej przewadze?

  • Jestem specjalistą-praktykiem. Moje 30-letnie doświadczenie w sprzedaży i dogłębna, praktyczna wiedza upoważniają mnie, aby każdemu uczestnikowi moich szkoleń zagwarantować rozwój umiejętności i kompetencji, w wyniku których zdecydowanie wzrośnie efektywność działań zawodowych.
  • Nie wystarczy pracować ciężko – jestem w stanie nauczyć prawie każdego, jak osiągać lepsze wyniki sprzedażowe pracując łatwiej, szybciej i taniej;
  • Jestem maksymalnie zaangażowany w rozwój zawodowy swoich klientów. Zawsze dbam o to, aby Państwa czas na szkoleniu był wykorzystany optymalnie – dynamiczne, interaktywne zajęcia oraz komfortowa, bezstresowa atmosfera zapewnią Państwu bezcenną wiedzę, nowe, praktyczne umiejętności i niezapomniane wrażenia;
  • Na każdym szkoleniu zapewniam moim klientom znacznie więcej niż tylko wiedzę. Jestem obdarzony wyjątkowym darem motywowania innych – otrzymają Państwo ogromną dawkę pozytywnej energii, a mój spontaniczny entuzjazm zainspiruje Państwa do aktywnego działania i wyzwoli autentyczne pragnienie osiągania nieprzeciętnych sukcesów;
  • Przekonam Państwa i Księgowego Waszej Firmy, że moje szkolenie stanie się jedną z najlepszych inwestycji w Waszej Firmie, a wartość tego szkolenia wielokrotnie przewyższy jego koszt;
  • Każdy mój klient jest dla mnie wyjątkowy i niepowtarzalny. Państwa sukces będzie moim sukcesem, a Państwa satysfakcja i zadowolenie – moją najcenniejszą nagrodą;
  • Jestem w stanie przeprowadzić szkolenie w dowolnym miejscu w kraju lub za granicą – wspólnie ustalimy najlepsze dla Państwa miejsce i termin.

Dla firm działających w Europie Wschodniej proponuję szkolenia w języku rosyjskim.

„Nikomu nie udało się jeszcze odnotować sukcesu w interesach kierując dużą firmą przy użyciu teorii akademickich. Wprawdzie na papierze wyglądają one atrakcyjnie, ale mają się nijak do rzeczywistości.Biznesu i sprzedaży można się nauczyć tylko od praktyków.”

Brian Tracy-ekspert biznesu

Zachęcam do bliższego zapoznania się z moją stroną: www.piotrhojlo.com